ARES ସେବା ନୀତି |

After sales service

ପୂର୍ବ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା |

quality testing

ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ |

sales promotion

ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

feedback

ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ମତାମତ ଏବଂ ସମାଧାନ |

ODM

OEM ଏବଂ ODM ସେବା |

Technical team

ବୃତ୍ତିଗତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତା ଦଳ |

1. ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରି-ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉ |

2. ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେ ମହତ୍ importance ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଆମେ ନିୟମିତ ରିଟର୍ନ ପରିଦର୍ଶନ କରୁ, ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରୁ |

3. ଆମେ ଉତ୍ପାଦର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଏବଂ ପାର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ କାରଖାନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରୁ |

4. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ଆମର କମ୍ପାନୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମତାମତ ଦେବ ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ |

5. ଆମର କମ୍ପାନୀର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ଦଳ ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |

6. ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏୟାର ହିଟର ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ, ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ OEM ଏବଂ ODM ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁ |

ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

Fuel-Forced-Air-Heater-warehouse
Fuel-Forced-Air-Heater-warehouse3
Square-Inline-Centrifugal-Fan-Manufacturer
Fuel-Forced-Air-Heater-warehouse2
ERV-factory-warehouse
Diesel-Kerosene- Heater-Delivery
Fuel-Forced-Diesel-Heater-Shipping
Diesel-Kerosene- Heater-truck2