ଇନ୍ଧନ ପାଉଡର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏୟାର ହିଟର ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଚ୍ୟାନେଲ ବିସ୍ତାରର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |

ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଡିଜେଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏୟାର ହିଟର |ଶିଳ୍ପ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି |ଉନ୍ନତ ବିକାଶ ପାଇଁ,ଡିଜେଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏୟାର ହିଟର |ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡିକର ପଥ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି |ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରୀୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ବିକଶିତ କ୍ଷେତ୍ର |ଡିଜେଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏୟାର ହିଟର |ଶିଳ୍ପଯଦି ଡିଜେଲ ଏୟାର ହିଟର ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଜିତିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ “ଘନିଷ୍ଠ” ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରର ବଜାରକୁ ଦଖଲ କରିବେ |

ଡିଜେଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏୟାର ହିଟର କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ strategy ଶଳ ସହିତ ଅନୁରୂପ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |

ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜାରର ବଜାର କ୍ଷମତା ନିଜେ ବହୁତ ସୀମିତ, ଏବଂ ଏହା ଏକାଧିକ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ |ଡିଜେଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏୟାର ହିଟର |ବିତରକମାନେ |ଯଦି ଆପଣ ବଜାର କ୍ଷମତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଡିଲର ଯୋଗ କରନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଡିଲର ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭରେ, ବଜାର ପରିମାଣ ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ବୋଧହୁଏ ବିକ୍ରୟ ବକ୍ର ସମତଳ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ତଳକୁ ଖସିଯିବ |ଏହା କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି |ଡିଜେଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏୟାର ହିଟର |ବିତରକମାନଙ୍କୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ, ଏବଂ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ |ତେଣୁ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜାର ବିସ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଡିଜେଲ ଏୟାର ହିଟର କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ରଣନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟମାନ ଚ୍ୟାନେଲ ପରିଚାଳନା ମଡେଲକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ |

ବଜାର ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିକାଶ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ୍ |

ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହରଗୁଡିକରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ଏହାର ବ sat ୁଥିବା ପରିପୃଷ୍ଠା |ଡିଜେଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏୟାର ହିଟର |ଉତ୍ପାଦ ବଜାର, ବିସ୍ତୃତ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରୀୟ ବଜାରରେ ଗଭୀରତା ପ୍ରକୃତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ |ତଥାପି, ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ବଜାରରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତୁଳନାରେ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜାରର ଆଉଟପୁଟ୍ ଅନୁପାତରେ ଇନପୁଟ୍ ନି carefully ସନ୍ଦେହରେ ଯତ୍ନର ସହ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ |ବାସ୍ତବରେ, ଚାଇନାର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ବଜାରର ଅସମାନ ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିନ୍ନ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର ବିପଦ ବ intens ିଥାଏ |ଡିଜେଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏୟାର ହିଟର |କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ |ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ବଜାରରେ ସଫଳ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନକଲ କରନ୍ତି, ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ରଣନୀତିକୁ ନେଇଯିବ |

ତେଣୁ,ଡିଜେଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏୟାର ହିଟର |ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବଜାରର ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କ ies ଶଳ ଗଠନ କରିବା ଜରୁରୀ |ସେହି ସମୟରେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର “ଟ୍ୟୁସନ ଫି” ବହନ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ |କେବଳ ଏହି ଉପାୟରେ ସେମାନେ ବଜାରକୁ ଫୁଲ ଦେଇ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ |

xw-3
https://www.ares-electric.com/news/fuel-powder-forced-air-heater-brand-companies-need-to-accelerate-the-pace-of-channel-expansion/

ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -04-2021 |